Przeskocz do treści

W poniedziałek 25.03.2024 r. obchodziliśmy po raz kolejny Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. W tym roku hasłem naszych obchodów było: „Uzależnij się od sukcesu, nie od alkoholu”. W nasze działania, jak co roku aktywnie włączyła się Komenda Miejska Policji w Chorzowie. Policjanci na terenie miasta Chorzowa sprawdzali trzeźwość kierujących pojazdy. Każdy trzeźwy kierowca otrzymał pamiątkową zawieszkę zapachową. Natomiast w siedzibie Ośrodka nasi specjaliści udzielali porad mieszkańcom Chorzowa.  Również grupy terapeutyczne prowadzone w poniedziałek 25.03.2024 r. dotyczyły Dnia Trzeźwości i naszego hasła „Uzależnij się od sukcesu, nie od alkoholu”.

W dniach 1 września 2023 i 8 września 2023 Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie miał zaszczyt uczestniczyć w dwóch chorzowskich festynach. 1 września 2023 odbyło się Pożegnanie Lata na Szybie Prezydent, gdzie nasi terapeuci udzielali porad osobom zainteresowanym. Dzieci i dorośli mieli dużo radości przy korzystaniu z naszych alkogogli.

Natomiast 8 września odbył Rodzinny Piknik Naukowy Campusie Uniwersytetu Śląskiego, gdzie oprócz fachowych porad naszych specjalistów, można było skorzystać z alkogogli i narkogogli. Dużym zainteresowaniem cieszyły się symulatory dachowania i zderzenia. Naszym zdaniem takie akcje profilaktyczne powinny odbywać się co roku, gdyż wzrasta świadomość mieszkańców Chorzowa dotycząca szkodliwego używania substancji psychoaktywnych.

W poniedziałek 3.04.2023 r. obchodziliśmy po raz kolejny Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. W tym roku hasłem naszych obchodów było: „Essa Trzeźwość”. W nasze działania, jak co roku aktywnie włączyła się Komenda Miejska Policji w Chorzowie. Policjanci na terenie miasta Chorzowa sprawdzali trzeźwość kierujących pojazdy. Każdy trzeźwy kierowca otrzymał pamiątkową zawieszkę zapachową. Natomiast w siedzibie Ośrodka nasi specjaliści udzielali porad mieszkańcom Chorzowa.

Dzień 22 lutego jest obchodzony w Polsce jako Dzień Ofiar Przestępstw, a dzień 23 lutego to Światowy Dzień Walki z Depresją.
Poniżej pismo z Państwowej Komisji Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej I Obyczajności Wobec Małoletniego Poniżej Lat 15 dotyczące pomocy specjalistów w tych konkretnych dniach.

W ramach profilaktyki uzależnień Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie zorganizował w dniu 20 sierpnia 2022 roku na Rynku w Chorzowie akcję edukacyjno-informacyjną poświęconą zwiększeniu świadomości Chorzowian w sferze kierowania pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Mieszkańcy miasta mieli możliwość doświadczenia dachowania i zderzenia na symulatorach. Najmłodszym uczestnikom akcji serwowano gry i zabawy edukacyjno-zręcznościowe oraz malowanie twarzy. Przygotowany dla dorosłych tor przeszkód pokonywali w alkogoglach imitujących stan po spożyciu alkoholu. W ramach profilaktyki podczas przeprowadzonej akcji terapeuci Ośrodka byli do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców, udzielali wskazówek i rad dotyczących problemów uzależnień.

Przedstawione działania prowadzone były w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.