Przeskocz do treści

O Ośrodku

"W roku 2012 po raz drugi z rzędu Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom reprezentujący gminę Chorzów zdobył wyróżnienie w programie "pozory Mylą dowód nie" jako jedna z dziesięciu wyróżnionych gmin w Polsce. W ogólnopolskiej akcji udział wzięło 450 gmin".
"W roku 2012 po raz drugi z rzędu Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom reprezentujący gminę Chorzów zdobył wyróżnienie w programie "pozory Mylą dowód nie" jako jedna z dziesięciu wyróżnionych gmin w Polsce. W ogólnopolskiej akcji udział wzięło 450 gmin".

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie powstał w 2000 roku z przekształcenia Izby Wytrzeźwień. Rozszerzenie działalności instytucji było odpowiedzią na pojawiające się potrzeby, związane z pomocą osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Spowodowane było również wzrostem szeroko rozumianej przemocy domowej i spożycia alkoholu wśród nieletniej młodzieży.

W roku 2011 roku została zmieniona nazwa placówki na Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom, ponieważ poszerzone zostało spektrum oddziaływania terapeutycznego o terapię osób uzależnionych od internetu, komputera, narkotyków i hazardu. Opiekę terapeutyczną nad naszymi klientami sprawują wysokiej klasy specjaliści.

Oferowana przez Ośrodek pomoc jest nieodpłatna wyłącznie dla mieszkańców Chorzowa.

Pomagamy również rodzinie osoby uzależnionej,  rodzicom, których dzieci eksperymentują z różnymi środkami odurzającymi oraz rodzinom  w trakcie kryzysu lub konfliktu.

Ośrodek prowadzi także działalność edukacyjno-profilaktyczną z zakresu problematyki uzależnień.

Zakres pomocy:

 • konsultacje psychologiczne
 • pomoc psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • pomoc pedagogiczna
 • psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • pomoc lekarska

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Osób uzależnionych od alkoholu,
 • Osób współuzależnionych,
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • Osób uzależnionych od czynności (hazard, zakupy, seks, Internet, komputer,  telefon komórkowy),
 • Osób eksperymentujących z zażywaniem środkami psychoaktywnych oraz uzależnionych od nich.