Przeskocz do treści

Aktualności

W związku z rozpoczęciem ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 zapraszamy szkoły do zapoznania się z ofertą zajęć profilaktycznych z problematyki uzależnień. Opis wstępnej oferty znajdą Państwo w zakładce: Profilaktyka uzależnień.

Informujemy jednocześnie, że oferta stanowi wstępną propozycję działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie. Oferujemy również stworzenie indywidualnego programu dla danej placówki z uwzględnieniem wszelkich zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Ilość godzin zajęć profilaktycznych oraz częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w ramach realizacji konkretnego działania. Istnieje możliwość modyfikacji przedstawionych programów oraz dostosowania ich do zgłaszanych potrzeb.

REALIZACJA PROGRAMÓW NA TERENIE MIASTA CHORZOWA ODBYWA SIĘ NIEODPŁATNIE.

Osoba odpowiedzialna za realizację działań profilaktycznych:
Monika Czajka
tel. 32 241 19 73