Przeskocz do treści

Terapia Grupowa

Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami. Możesz otrzymać potrzebną Ci pomoc.

Wartość terapii grupowej w leczeniu uzależnienia:

 • Grupa terapeutyczna ułatwia przyjęcie przez uczestników abstynencji jako podstawowej normy dla wspólnej pracy.
 • Uczestnictwo w grupie niweluje poczucie izolacji, daje poczucie podobieństwa.
 • Interakcje z innymi uczestnikami grupy dają nadzieję na zmianę, na trzeźwienie.
 • W grupie osoby uzależnione otrzymują wsparcie.
 • Informacje zwrotne od uczestników grupy są podstawą poznawania siebie.
 • Praca grupowa osłabia mechanizmy uzależnienia.
 • W grupie osoby uzależnione zdobywają wiedzę na temat uzależnienia, leczenia, zdrowienia.
 • Grupa daje możliwość przećwiczenia nowych umiejętności i zachowań.
 • Uczestnictwo w grupie wzmacnia efekt modelowania (terapeuci, inni pacjenci).

GRUPY są organizowane jako zamknięte lub otwarte.

OPTYMALNA WIELKOŚĆ GRUPY to 6-12 osób. W grupach edukacyjnych dopuszcza się większą liczebność grupy (do kilkunastu osób).

CZAS TRWANIA JEDNEGO SPOTKANIA: 1-2h.

Wszelka udzielana pomoc jest bezpłatna.

Zakres udzielanej pomocy:

konsultacje indywidualne dotyczące rozpoznania sytuacji osobistej lub rodzinnej, pomoc w rozwiązaniu obecnych problemów oraz propozycje różnych możliwych form wsparcia i terapii,konsultacje indywidualne dotyczące pomocy prawnej, w przypadku konfliktów rodzinnych, przemocy i innych,konsultacje rodzinne i małżeńskie nastawione na rozpoznanie sytuacji rodzinnej i zaproponowanie odpowiedniej pomocy,interwencje - pomoc zmierzająca do skłonienia osoby uzależnionej do podjęcia leczenia.

Rodzaje grup terapeutycznych:

 • Grupy edukacyjne (zdobywanie wiedzy na temat uzależnienia, leczenia, zdrowienia potrzebnej do zmiany myślenia i zachowań).
 • Grupy problemowe (skoncentrowane wokół rozwiązywania problemów pacjentów wynikających z ich Osobistych Planów Terapii).
 • Treningi umiejętności (uczenie się umiejętności proszenia o pomoc, radzenia sobie z emocjami, z głodem alkoholowym, złością, nawrotami choroby, stresem, odmawianiem zażywania, planowaniem, przemocą, itp.).
 • Grupy wsparcia (skoncentrowane na rozumieniu i rozwiązywaniu bieżących problemów

Osoby korzystające z oferty Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie są kwalifikowane do danej grupy po konsultacji indywidualnej i diagnozie pacjenta z terapeutą.

Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną pomoc. Nie zwlekaj do jutra, Czekamy na ciebie już dziś .

Konsultacje i porady specjalistów:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 19.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Naszym celem jest pomoc w odszukaniu nowego sensu życia.

Gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i profesjonalną pomoc. Nie zwlekaj do jutra, Czekamy na ciebie już dziś.