Przeskocz do treści

Profilaktyka uzależnień

OFERTA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 _______________________________________________________________________________________
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
W ramach oddziaływań profilaktycznych oferujemy realizację autorskich programów profilaktycznych przeznaczonych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również grona pedagogicznego, służb socjalnych, kuratorskich i wszystkich instytucji i placówek zainteresowanych zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnień. REALIZACJA PROGRAMÓW NA TERENIE MIASTA CHORZOWA ODBYWA SIĘ NIEODPŁATNIE. ______________________________________________________________________________________
Obecnie w naszej ofercie znajdują się następujące programy profilaktyczne:

CIEMNA STRONA „MOCY”

Celem programu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi różne oblicza używania nowych technologii i social mediów, a także na pojawiające się coraz częściej problemy z obszaru zdrowia psychicznego wynikające z nadużywania technologii takich jak komputery, smartfony sieć internetowa, social media czy coraz częściej występujący w grach hazard. Uczestnicy dowiedzą się czym jest uzależnienie (przede wszystkim behawioralne), jakie ma cechy i czym się objawia, a także jakie różnice występują pomiędzy uzależnieniem a zachowaniami ryzykownymi.
Zajęcia te mają na celu uświadomienie uczestnikom, że za niewątpliwie dobrymi i przydatnymi wynalazkami jakim są Internet czy komputery, sposoby w jaki korzystanie z nich może stać się zagrażające dla zdrowia, szczególnie psychicznego, w jaki sposób można się uzależnić, a także, a nawet przede wszystkim, jak się chronić. Podczas zajęć zostanie poruszona również kwestia uzależnienia od pornografii i czynności seksualnych z nią związanych, dlatego ta część program zajęć przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych (w wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszym ustaleniu jest możliwość przeprowadzenia tego modułu w klasach ósmych).

___________________________

PROGRAM PROFILAKTYCZNY: „OBIETNICA”.

Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń czyhających na nich w codziennym życiu wynikających z tego skutków. Autorzy programu chcą przede wszystkim zwrócić uwagę młodego człowieka na pojawiający się w uzależnieniu system iluzji i zaprzeczeń. Jest to bardzo istotna kwestia związana z chorobą alkoholową, tym bardziej, że młody człowiek popada w uzależnienie znacznie szybciej niż osoba dorosła. Program uwypukla odbiorcom na jakie sygnały ostrzegawcze przy chorobie alkoholowej powinni zwrócić uwagę. Ważnym tematem poruszonym przez realizatorów jest aspekt współuzależnienia. Dzięki omówieniu tej kwestii odbiorcy powinni zrozumieć jakie zachowania i emocje towarzyszą członkom rodziny, osoby uzależnionej.

___________________________
PROGRAM PROFILAKTYCZNY: „ ALKOHOL KONTRA MŁODZIEŻ – WALKA ROZPOCZĘTA”.

Celem programu jest podniesienie samoświadomości młodzieży w zakresie szkodliwego działania alkoholu. Warsztaty zajęciowe składają się z dwóch części – części teoretyczno- warsztatowej oraz praktycznej. Jednym z ćwiczeń warsztatów są zajęcia pt: ”Fakty i mity”, które mają na celu skonfrontowanie wyobrażeń uczniów na temat alkoholu z rzeczywistością . Młodzież ma możliwość wyrażenia własnego poglądu, co w konsekwencji prowadzi do wywiązania się dyskusji na forum grupy. Ponadto uczniowie mają możliwość wyrażenia własnych emocji i uczuć w formie plastycznej. Finał zajęć, to odgrywana przez młodzież psychodrama, w której uczestnicy warsztatu mają możliwość sprawdzenia własnych umiejętności teatralnych, jak również empatycznie podejść do problemu uzależnienia. Ma to na celu wyćwiczenie umiejętności skutecznego odmawiania. spożywania alkoholu. Spotkanie z młodzieżą urozmaicone jest prezentacją multimedialną, a także wizytą w Izbie Wytrzeźwień, która jest integralną częścią Ośrodka.

___________________________
„DRUGI ELEMENTARZ - CZYLI PROGRAM SIEDMIU KROKÓW”.

Program zawiera zbiór scenariuszów do cyklu zajęć z młodzieżą. Celem programu jest dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach związanych z ich używaniem oraz wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Równocześnie jego celem jest pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez sięgania po substancje psychoaktywne. Celem jest również wytrenowanie ważnych umiejętności m.in. konstruktywnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi, mówienia NIE czyli umiejętności odmawiania.

__________
PROGRAM PROFILAKTYCZNY : „MNIE TO NIE DOTYCZY”.

Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom jakie destrukcyjne zmiany w organizmie dziecka niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Młodzi ludzie wchodząc w okres dorastania nie zdają sobie sprawy, z konsekwencji eksperymentowania z wyżej wymienionymi substancjami nawet w najmniejszych ilościach. Autorzy programu chcą przede wszystkim promować zdrowy styl życia poprzez edukację młodzieży, rodziców oraz ich nauczycieli w zakresie negatywnego wpływu kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Wiedza na temat wpływu tych substancji na organizm i psychikę człowieka, szczególnie młodego, jest nadal niedostateczna, a wciąż powszechne są błędne przekonania i mity. Profilaktyka problemów dotyczących zażywania środków psychoaktywnych w równej mierze powinna uwzględniać wszystkie zagrożenia wynikające z tego typu zachowań.

________________
PROGRAM PROFILAKTYCZNO EDUKACYJNY "PROFI COMPLEX".
PROFI – ALKOHOL; PROFI - ŚRODKI WZIEWNE; PROFI - UZALEŻNIENIE OD INTERNETU
Program jest efektem szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej, prowadzonej przez nasz Ośrodek, w której udział biorą dzieci, młodzież, jak również rodzice i nauczyciele. Inspiracją do jego napisania są wzrastające potrzeby uczniów, jak i dorosłych związane z pozyskaniem wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków, a także coraz częściej - od Internetu. Realizatorzy mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu tego typu programów profilaktycznych, stwierdzili, iż ich realizację należy rozpocząć już w szkołach podstawowych, dlatego też program cechuje prostota formy i łatwość w odbiorze przekazywanych treści. Program składa się z trzech modułów – dotyczących uzależnienia od alkoholu, środków wziewnych oraz uzależnienia od sieci. Każdy moduł przeznaczony jest dla trzech grup odbiorców: uczniów, nauczycieli oraz rodziców, a tematyka zajęć jest ściśle sprecyzowana do grupy danych odbiorców.

________________
ZAGROŻENIA W SIECI
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Tematyka programu obejmuje problematykę uzależnienia od Internetu (obraz osoby uzależnionej, fazy rozwoju problemu uzależnienia → zwrócenie uwagi na moment „cienkiej granicy” oraz możliwości wychwycenia sygnałów ostrzegawczych zwiastujących przechodzenie poprzez kolejne fazy kształtowania się problemu uzależnienia). Młodzież poznaje sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną. Ponadto program obejmuje zjawisko powszechnego w sieci problemu związanego z cyberprzemocą. Uczniowie zwiększają swoją świadomość na temat form cyberprzemocy oraz jego potencjalne konsekwencje. Poprzez warsztaty umiejętności poznają specyfikę roli „ofiary”, „sprawcy” oraz „obserwatorów” tego zjawiska. Dowiadują się o skutecznych sposobach radzenia sobie oraz pomagania innym doświadczającym tego zagrożenia.

________________
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
Uzależnienia behawioralne są jednym z największych wyzwań stojących przed terapeutami i profilaktykami uzależnień w XXI wieku. Mogą one dotknąć każdego, bez względu na płeć czy wiek. Z racji, że są one związane z czynnościami, które są wpisane w normalne funkcjonowanie człowieka takie jak np. korzystanie z urządzeń elektronicznych, jedzenie czy praca. Uzależnienia behawioralne stają się niezauważalną plagą. Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się z jakimi uzależnieniami behawioralnymi mogą się spotkać, jak się przed nimi chronić i jak się z nimi mierzyć.

* Oferta stanowi wstępną propozycję działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie. Oferujemy również stworzenie indywidualnego programu dla danej placówki z uwzględnieniem wszelkich zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Ilość godzin zajęć profilaktycznych oraz częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w ramach realizacji konkretnego działania. Istnieje możliwość modyfikacji przedstawionych programów oraz dostosowania ich do zgłaszanych potrzeb.

Placówki i instytucje zainteresowane uczestnictwem w programach prosimy o kontakt:

tel. 579493303