Przeskocz do treści

Klub Abstynenta „Chcę. Jestem. Dalej.”

Czym jest Klub Abstynenta „Chcę. Jestem. Dalej.”?

Klub Abstynenta „Chcę. Jestem. Dalej.” w Chorzowie został założony we wrześniu 2018, przez osoby które w tym roku ukończyły terapię dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Klub powstał jako odpowiedź na potrzebę rozwijania swojej osobowości i wspieraniu w trzeźwości.

Siedziba klubu mieści się w Chorzowie przy Placu Św. Jana 31a., przy Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

Cele pracy Klubu

Klub Abstynenta to miejsce, w którym masz możliwość znalezienia pomocy w rozwiązaniu swoich problemów z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi poprzez pracę nad sobą. Odbywa się to poprzez przebywanie z ludźmi mającymi podobne problemy, którzy wrócili do normalnego, trzeźwego życia. Ma to na celu kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych.

W klubie odbywają się zajęcia samopomocowe w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach, oparte o wzajemny szacunek i zaufanie.

Jest to miejsce, w którym ludzie uzależnieni uczą się nowego życia - życia na trzeźwo. Poznają jak radzić sobie w każdej nowej sytuacji i z każdym problemem. Panująca atmosfera w Klubie stwarza poczucie bezpieczeństwa dla każdego i sprzyja pracy nad sobą. Jest to również miejsce spotkań towarzyskich, gdzie dzięki przyjaznej atmosferze można odzyskać wiarę w siebie i spokój duszy.

Wiemy z własnego doświadczenia, że kiedy człowiek pozbędzie się problem z alkoholem uzyska więcej możliwości, aby zdobyć szacunek otoczenia, rodziny, społeczności. Następuje też poprawienie poziomu życia, odzyskanie godności i zaufania.

Pomagamy każdemu, kto chce utrzymać swoją trzeźwość. Natomiast osobom, które dopiero chcą rozpocząć powrót do trzeźwego życia, udzielamy informacji o możliwości uzyskania pomocy w procesie wychodzenia z nałogów.

Energicznie współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

Metody pracy Klubu

Organizujemy i prowadzimy, cotygodniowe, spotkania Klubu, na których rozmawiamy o naszych sukcesach i problemach. Wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań trudności, które pojawiają się naszym codziennym życiu. Spotkania to także dyskusje na tematy dotyczące uzależnień, uczuć, zachowań itp. Spotkania odbywają się w przyjaznej atmosferze, podczas których zachowana jest intymność i poufność. Ludzie są tu po to, by pomagać innym na drodze do trzeźwego życia.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z osobami, które dopiero rozpoczynają swoją drogę do trzeźwości. Podczas spotkań obecny jest specjalista psychoterapii uzależnień, który wspomaga Klub w działaniach, a także zawsze jest gotów służyć radą.

Propagujemy trzeźwość wśród swoich bliskich i znajomych.

A ponieważ „nie samym chlebem człowiek żyje”, planujemy też organizowanie rajdów, wycieczek krajoznawczych i innych form turystyki dla Członków Klubu.

Trzeźwość to warunek, by przeżyć swoje życie w pełni szczęśliwie i godnie, a Klub jest szkołą życia w abstynenckiej trzeźwości.

DLATEGO, JEŻELI IDENTYFIKUJESZ SIĘ Z CELAMI KLUBU, CHCESZ UMACNIAĆ SWOJĄ WOLNOŚĆ OD NAŁOGÓW,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KLUBU ABSTYNENTA „Chcę.Jestem.Dalej.”

W każdy wtorek o godz. 16-tej

Kontakt telefoniczny -  32 241 19 73
Kontakt e-mail: psycholog@uzaleznieni.org