Przeskocz do treści

Alkoholizm

Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami. Możesz otrzymać potrzebną Ci pomoc.

Uzależnienie od alkoholu charakteryzuje się następującymi objawami:

SILNA POTRZEBA PICIA (GŁÓD ALKOHOLU) Nieprzyjemne doznanie podobne do głodu i wewnętrznego przymusu wypicia, połączonego z poczuciem paniki i obawa, że nie wytrzyma się długo bez alkoholu. Poczucie, że "jeżeli się nie napiję, to zwariuję", wrażenie, że "tylko jeżeli się napiję, to coś wymyślę". Drażliwość, nerwowość, napięcie, połączone z chęcią natychmiastowego uwolnienia się od tych uczuć, np. przez picie alkoholu.

UTRATA KONTROLI NAD PICIEM. Trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia, problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu. Po wypiciu pierwszej dawki alkoholu traci się kontrolę nad dalszym piciem.

OBJAWY ABSTYNENCYJNE. Występują, gdy człowiek przerywa dłuższe picie lub zmniejsza ilość wypijanego alkoholu. Pojawiają się bardzo przykre objawy: niepokój i drażliwoąć, dreszcze i drżenie kończyn, skurcze mięśniowe, poty, nudności, a nawet zaburzenia świadomości. Osoba uzależniona stara się bardzo szybko usunąć te dolegliwości za pomocą alkoholu - "picie na kaca", "klinowanie".

ZMIANA TOLERANCJI NA ALKOHOL. W początkowym okresie picia podwyższa się - wypicie tej samej ilości alkoholu co kiedyś, powoduje słabsze niż poprzednio efekty, tzw. "mocna głowa". Z czasem tolerancja ulega obniżeniu - ten sam efekt co poprzednio, pojawia się po wypiciu mniejszej ilości alkoholu.

KONCENTRACJA ŻYCIA WOKÓŁ ALKOHOLU (ZANIEDBYWANIE ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ PRZYJEMNOŚCI). Osoba uzależniona traci umiejętności konieczne do trzeźwego życia. Nie potrafi spędzać wolnego czasu na trzeźwo. Rezygnuje z różnych działań i zachowań, gdyż picie zabiera coraz więcej czasu. Picie staje się najważniejszą sprawą w życiu, dużo uwagi i zabiegów skoncentrowanych jest wokół okazji do wypicia i dostępności alkoholu.

PICIE POMIMO WIEDZY O JEGO SZKODLIWOŚCI. Mimo jawnych informacji na temat szkodliwości picia, takich jak uszkodzenie zdrowia, wypadki zagrażające zdrowiu i życiu osoby pijącej i innych ludzi, kłopoty finansowe, problemy zawodowe, rodzinne, prawne, ktoś pije dalej.

ROZPOZNANIE TRZECH LUB WIĘCEJ Z WYMIENIONYCH OBJAWÓW ŚWIADCZY O UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU. Alkoholik może żyć w sposób satysfakcjonujący, pod warunkiem utrzymywania całkowitej abstynencji od alkoholu oraz pracy nad swoim rozwojem osobistym. Niektórzy alkoholicy po kilku latach trzeźwienia uznają się za zdrowych i szczęśliwych, objawy choroby nie występują. Gdyby jednak sięgnęli po alkohol, bardzo szybko przekonają się, że pija w sposób niekontrolowany, że pierwszy kieliszek spowoduje powrót do picia.

Alkoholizm można skutecznie leczyć! Nie czekaj na moment sięgnięcia "dna". Pamiętaj, że do Ciebie należy decyzja o tym co zrobić. Uzależnienie od alkoholu możesz leczyć, czyli po prostu zatrzymać! Korzystając z naszej oferty dowiesz się czym jest choroba alkoholowa oraz jak osiągnąć i utrzymywać trzeźwość.
Nauczysz się radzić sobie z trudnościami i problemami bez pomocy alkoholu i budować pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Bliska Ci osoba pije? Sytuacja pozostawania w związku z osobą nadużywającą alkoholu lub uzależnioną od alkoholu może powodować szereg trudności i problemów w funkcjonowaniu. Taki szkodliwy sposób przystosowania do długotrwałej sytuacji stresowej spowodowanej piciem alkoholika i jego destrukcyjnymi zachowaniami, powodujący coraz większe uwikłanie w tą sytuację i utrudniający znalezienie jej skutecznego rozwi±zania nazywamy współuzależnieniem.

Funkcjonowanie osoby współuzależnionej charakteryzuje się:
uporczywą koncentrację myśli, uczuć i zachowań wokół zachowań alkoholowych partnera,poczuciem konieczności kontrolowania picia alkoholika i uporczywą nadzieję na utrzymanie picia w bezpiecznych granicach,utrwaleniem sztywnego schematu kontaktów z partnerem, obejmującego okresy picia i chwilowej abstynencji, koncentracją życia emocjonalnego wokół oczekiwania na chwilę uśmierzenia bolesnych przeżyć i automatycznym hamowaniem przyjemnych stanów, pojawiających się w sprzyjających okolicznościach, poczuciem niemożności rozstania się z partnerem na zawsze i paradoksalne umacnianie się związania po kolejnych incydentach alkoholowych lub próbach odejęcia.
W przeżyciach osoby współuzależnionej panuje chaos i zamęt uczuciowy, ostre zmiany emocji, zagubienie, niepewność i bezradność. Cała energia przeznaczona jest na łagodzenie skutków picia, ukrywanie przed otoczeniem incydentów alkoholowych. Nie ma ona zdolności do bronienia interesów swoich i dzieci. Ma problemy z poczuciem odpowiedzialności (od nadmiernej do całkowitego uchylania się).

Wiedz, że nie musisz czekać, aż on czy ona się zmieni. Możesz pomóc sobie!
Z nami dowiesz się czym jest uzależnienie od alkoholu, poznasz przyczyny swoich kłopotów i trudności, nauczysz się żyć szczęśliwie obok alkoholika. Uzyskasz większy wpływ na to, co robisz, jak się czujesz i co o sobie myślisz.

Skorzystaj z oferowanej Ci pomocy. Nie masz nic do stracenia, a możesz zyskać zdrowie i normalne życie. Odzyskać wiarę w siebie, godność, szacunek, wewnętrzny spokój i prawdziwą radość.