Przeskocz do treści

O Ośrodku

"W roku 2012 po raz drugi z rzędu Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom reprezentujący gminę Chorzów zdobył wyróżnienie w programie "pozory Mylą dowód nie" jako jedna z dziesięciu wyróżnionych gmin w Polsce. W ogólnopolskiej akcji udział wzięło 450 gmin".
"W roku 2012 po raz drugi z rzędu Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom reprezentujący gminę Chorzów zdobył wyróżnienie w programie "pozory Mylą dowód nie" jako jedna z dziesięciu wyróżnionych gmin w Polsce. W ogólnopolskiej akcji udział wzięło 450 gmin".

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie powstał w 2000 roku z przekształcenia Izby Wytrzeźwień. Rozszerzenie działalności instytucji było odpowiedzią na pojawiające się potrzeby, związane z pomocą osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Spowodowane było również wzrostem szeroko rozumianej przemocy domowej i spożycia alkoholu wśród nieletniej młodzieży.

W roku 2011 roku została zmieniona nazwa placówki na Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom, ponieważ poszerzone zostało spektrum oddziaływania terapeutycznego o terapię osób uzależnionych od internetu, komputera, narkotyków i hazardu. Opiekę terapeutyczną nad naszymi klientami sprawują wysokiej klasy specjaliści.

Oferowana przez Ośrodek pomoc jest nieodpłatna wyłącznie dla mieszkańców Chorzowa.

Pomagamy również rodzinie osoby uzależnionej,  rodzicom, których dzieci eksperymentują z różnymi środkami odurzającymi oraz rodzinom  w trakcie kryzysu lub konfliktu.

Ośrodek prowadzi także działalność edukacyjno - profilaktyczną z zakresu problematyki uzależnień.

Studentom psychologii, pedagogiki - proponujemy odbycie praktyk studenckich w naszym Ośrodku. Będzie to możliwością przyjrzenia się specyfice pracy w placówce zajmującej się pomocą psychologiczną i terapią uzależnień, nabycia doświadczenia i skonfrontowania wiedzy nabytej w toku nauczania z rzeczywistością.

Dnia 24 stycznia 2013 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się Gala wręczenia nagród , wieńcząca 4. edycję kampanii ,,Pozory mylą , dowód nie ". Gmina Chorzów została po raz drugi uhonorowana tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012.Symboliczne nagrody zostały wręczone przedstawicielom gmin przez wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Komendy Głównej Policji. Gminę Chorzów reprezentował Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom mgr Mieczysław Fido i kierownik działu terapii i profilaktyki mgr Barbara Ścigała. Spotkanie było finałem ogólnopolskiej akcji Pozory mylą, dowód nie, organizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Samorządy zostały wyróżnione na podstawie sprawozdań z prowadzonych przez siebie działań profilaktycznych. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim podmiotom chorzowskim gospodarczym, jednostkom budżetowym ,nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i pomoc w realizacji tak ważnego projektu. Dyrektor i pracownicy Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.

Zakres pomocy:

  • konsultacje psychologiczne
  • pomoc psychologiczna
  • psychoterapia indywidualna i grupowa
  • pomoc pedagogiczna
  • pomoc lekarska

Nasza oferta skierowana jest do:

  • Osób uzależnionych od alkoholu,
  • Osób współuzależnionych,
  • Dorosłych Dzieci Alkoholików,
  • Osób uzależnionych od czynności (hazard, zakupy, seks, Internet, komputer,  telefon komórkowy),
  • Osób eksperymentujących z zażywaniem środkami psychoaktywnych oraz uzależnionych od nich.